Navigace

Důležiité info

Na obecním úřadě jsou k dispozici

šité textilní roušky a 

bezoplachová dezinfekce rukou Anti-Covid.

Máte-li zájem, kontaktujte prosím paní Francovou mobil 724188659 - ráda Vám je po domluvě předám.

 

Přejeme pevné nervy a zdraví!

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Těšíte se na jaro?

Celkem hlasů:
37
Hlasování začalo:
15. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

GObec mapový server

GObec odkaz

Bezpečné Čáslavsko

bezpecnacaslavsko

Jsme členskou obci:

mikrore

Obsah

Informace o obci

Obec Třeboním leží v okrese Kutná Hora v jeho střední části v mírně zvlněném terénu Hornosázavské pahorkatiny. Přirozená spádovost je do Čáslavi, která je 10 kilometrů vzdálená jihozápadně. Obec soustřeďuje pro své potřeby odpovídající vybavení a služby (obecní úřad, obchod se smíšeným zbožím, pošta, autoservis, kadeřnictví). V obci není základní škola ani mateřská škola, děti z obce dojíždějí do základní školy v Krchlebech a v Čáslavi a do mateřské školy v Krchlebech.

Obec Třebonín je jeden souvisle zastavěný celek, osamocený objekt je hájovna vzdálená 0,5 km jižně od obce. Obec je obklopena zemědělsky využívanou krajinou s velkým podílem lesů. Územím protéká Medenický a Paběnický potok. Plocha správního území činí 343 ha. Celkový počet obyvatel obce je 135 občanů.

Územní plán

Územní plán byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Územnní plán obce Třebonín účinný od 11/5/2017

ÚP - koordinační

ÚP - VPS

ÚP - ZPF

ÚP - základní

ÚP - textová část nabytí

Územní plán - textová část

*************************************************************

Zastupitelstvo obce Třebonín po projednání svým usnesením ze dne 24.4.2017 schválilo a vydalo územní plán Třebonín, formou opatření obecné povahy. Oznámení o vydání územního plánu Třebonín bude zveřejněno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Třebonín a městského úřadu Čáslav. Územní plán Třebonín pak nabývá účnnosti dne 11. května 2017.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Třebonín

**************************************************************

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Třebonín a veřejném projednání

Zde k nahlédnutí

 

Veřejné projednání návrhu územnhního plánu Třebonín, které se uskuteční dne 09.03.2017 v 8,30 hodin v kanceláři Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, II. patro, dveře č. 14.

Veřejnost je vítána!!!!

*********************************************************************************************

 

Pozvánka na Diskusní setkání s občany nad přípravou nového územního plánu obce Třebonín

 

Kdy: ve středu 25. 5. 2016 v 18 hodin

Kde: Obecní úřad Třebonín, Třebonín 14 - zasedací místnost, I. patro

Program: Příprava nového Územního plánu obce Třebonín. Všichni účastníci setkání budou seznámeni se záměry obce a aktuálním stavem příprav nového územního plánu, budou moci položit diskutujícím dotazy a přinést podněty, které budou zahrnuty do příprav nového územního plánu.

 

 

*************************************************************************************************************

Podněty k novému územnímu plánu

Obec Třebonín bude v průběhu roku 2016 zpracovávat nový územní plán (ÚP).

 

Chcete poskytnout svůj nápad, názor, či představu pro nový územní plán naší obce?

Podněty budou sloužit jako informace o záměrech v území a budou předány projektantovi k prověření při zpracování územního plánu obce Třebonín.

Podněty podávejte písemně nejpozději do 29. 2. 2016. Podání musí obsahovat číslo parcely + odůvodnění, k jaké změně oproti stávajícímu územnímu plánu má dojít.

Podání doručte na adresu obecního úřadu Třebonín, Třebonín 14 či na email trebonin@tiscali.cz.

Na podněty se nebude jednotlivě odpovídat, proto Vám doporučujeme sledovat termíny veřejného projednávání jednotlivých etap pořízení ÚP.